วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

   
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 
   
รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก : 
 (ไม่ต้องมี -)

 


นร./นศ. คนใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนกรุณาติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ก่อนวันประการศผลการเรียนอย่างน้อย 3 วันทำการจึงจะสามารถดูผลการเรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้
กรณีมีปัญหาในการใช้งาน
ให้ส่ง ชื่อ-สกุล/ห้อง/รหัส นศ./รหัสบัตรประชาชน มาที่ Id Line: k.rungnapat (อาจารย์รุ่งณภัส)
หรือส่งเข้ามาทาง Inbox ของเพจวิทยาลัยฯ

สถิตจำนวนผู้เข้าใช้งาน


How Many People Visit